Thứ bảy, 22/09/2018 02:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đề xuất phụ cấp chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, TP là 1,3

26/08/2011, 09:32 (GMT+7)

Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 2 dự thảo: 1- Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Mục II bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của UBTVQH; 2- Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Theo 2 dự thảo này, thay vì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,25 hiện nay, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, TPHCM) sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,3.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trên được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2011.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận