Thứ tư, 20/06/2018 05:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

ĐH Đảng bộ TP Thái Nguyên lần thứ VXI

31/08/2010, 10:36 (GMT+7)

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (28- 30/8) với mục tiêu: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, huy động các nguồn lực, xây dựng TP Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh”.

Theo đó, giai đoạn 2010- 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP bình quân hàng năm đạt 15%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Dịch vụ 49,5% - Công nghiệp 47,2% – Nông nghiệp 3,3 %, GDP bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, giá trị SX công nghiệp đạt 10.000 tỷ đồng. Phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt bình quân đạt 90 triệu đồng/năm, 100 triệu đồng/năm trên 1 ha đất trồng chè và cây ăn quả.

TP cũng đề ra mục tiêu 100% đất nội thị được quy hoạch chi tiết, 90% số hộ được sử dụng nước sạch, 100% đường phố chính có cây xanh đô thị, 90% lượng rác thải được thu gom, xử lý, giải quyết việc làm bình quân hằng năm cho 6.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 1,5%....

DH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận