Chủ nhật, 20/10/2019 04:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đồng Tháp: Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án VnSAT 2019

17/09/2019, 10:14 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với tổng vốn 59,8 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới 47,1 tỷ đồng, vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 10,1 tỷ đồng, vốn tư nhân 2,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

Sở NN-PTNT đã tổ chức triển khai đến 6 tổ thực hiện Dự án VnSAT cấp huyện, 42 hợp tác xã, tổ hợp tác trong vùng dự án và các sở, ngành, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật có liên quan.

Theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2019 Ban Quản lý dự án VnSAT sẽ tham mưu cho Sở NN-PTNT tổ chức các hoạt động về đào tạo và hội thảo, dự kiến giải ngân 725 triệu đồng vốn ODA. Tổ chức hội thảo đầu bờ 1,5 tỷ, trong đó 1,4 tỷ vốn Chính phủ, 0,1 tỷ vốn ODA, xây dựng điểm trình diễn 322 triệu đồng vốn ODA.

Đối với 6 hợp tác xã được đầu tư cơ cở hạ tầng đợt 1, Ban Quản lý dự án VnSAT sẽ tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán trong năm 2019 với tổng số vốn 12,5 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 11 tỷ đồng, vốn tư nhân 1,5 tỷ đồng.

Đối với 6 hợp tác xã được đầu tư đợt 2, sẽ tiến hành đấu thầu và triển khai thi công cơ cở hạ tầng, dự kiến giải ngân 11,6 tỷ đồng vốn ODA. Hỗ trợ mua máy móc thiết bị với tổng số vốn 1,6 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 0,5 tỷ đồng, vốn tư nhân 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra Ban Quản lý Dự án VnSAT còn tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho hợp tác xã, đánh giá mức độ áp dụng kỹ thuật của nông dân, xây dựng các điểm trình diễn về tận dụng sản phẩm phụ từ lúa gạo.

Năm 2019, dự án VnSAT được bố trí vốn trễ nhưng các hợp tác xã và địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt bằng và vốn đối ứng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, giúp các HTX sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống nông dân.

HUỲNH THỊ NGHĨA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận