| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Đặt mục tiêu thêm ít nhất 10 doanh nghiệp, HTX tham gia OCOP

Thứ Tư 10/07/2019 , 08:59 (GMT+7)

Thực hiện đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn từ 2018-2020, tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX tham gia OCOP; nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại cho 20 sản phẩm...

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn cho 100% số cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia đề án. Từ năm 2021-2030, trung bình mỗi năm phát triển thêm từ 1- 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia và có thêm từ 3-5 doanh nghiệp, HTX tham gia OCOP. Triển khai xây dựng từ 1-2 mô hình khu vực du lịch gắn với sản phẩm OCOP và các dự án trọng điểm theo chuỗi giá trị...

Hiện nay, toàn tỉnh có 325 HTX nông nghiệp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 348 HTX nông nghiệp trở lên hoạt động có hiệu quả. Có ít nhất 37 HTX ứng dụng công nghệ cao vào SX, 348 HTX tham gia liên kết SX gắn với tiêu thụ sản phẩm...

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Tuy Lộc- xã đầu tiên của Yên Bái đạt chuẩn kiểu mẫu

Tuy Lộc- xã đầu tiên của Yên Bái đạt chuẩn kiểu mẫu

Xã Tuy Lộc là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn NTM, nay cũng là xã đầu tiên đạt chuẩn xã NTM mới kiểu mẫu…