| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Khánh Hòa bị kỷ luật

Thứ Tư 19/08/2020 , 20:42 (GMT+7)

Hàng loạt Tỉnh ủy viên ở Khánh Hòa vi phạm vừa bị Tỉnh ủy Khánh Hòa xem xét thi hành kỷ luật theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, hàng loạt Tỉnh ủy viên có vi phạm đã bị kỷ luật. Cụ thể, ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Ông Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cũng bị Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh Cáo.

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012 với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019 với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Nam.

Đối với ông Võ Tấn Thái với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh Cáo.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019”), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức Khiển trách.

Tương tự, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhựt bằng hình thức Khiển trách.

Còn ông Trần Sỹ Quân với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Quân đã vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức Cảnh cáo.

Xem thêm
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: 'Khi nhìn rừng đừng chỉ nhìn cây'

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: 'Khi nhìn rừng đừng chỉ nhìn cây'

Trong kinh tế có khái niệm “đường cong nụ cười”, giá trị sản xuất thô nằm ở đáy đường cong, giá trị cao nhất nằm ở sự trải nghiệm, với ngành lâm nghiệp cũng vậy.

Chơi Mobihome - nhà di động như nào cho đúng luật?

Chơi Mobihome - nhà di động như nào cho đúng luật?

Tại Việt Nam trào lưu cải tạo ô tô làm xe du lịch phục vụ cho những chuyến đi cắm trại, hay còn gọi là ‘nhà di động - mobihome’ đang bùng nổ mạnh mẽ.

Tiếng ồn của hung thần karaoke chia cắt tình làng nghĩa xóm

Tiếng ồn của hung thần karaoke chia cắt tình làng nghĩa xóm

Ra Giêng ngày rộng tháng dài, nhưng vì không thể đi lễ hội hay đi du lịch, nên cái loa kẹo kéo trở thành phương tiện thư giãn phổ biến trong các khu dân cư.

Sơn La du ký: Người chỉ biết cho chẳng bao giờ biết nhận

Sơn La du ký: Người chỉ biết cho chẳng bao giờ biết nhận

'Ông chết phải mổ 4 trâu để làm ma'. Nghe thế, mấy người em quỳ khóc, xin tha nhưng đám kia lạnh lùng: 'Xưa bố mày làm thầy cúng cũng bảo nhà tao như thế'.