| Hotline: 0983.970.780

Hapro tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Thứ Sáu 26/04/2019 , 19:57 (GMT+7)

Sáng ngày 25/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã được tổ chức tại tầng 16 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Có 313 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần.

Ông Vũ Thanh Sơn báo cáo về tình hình của Hapro sau 01 năm tiến hành CPH...

Tại Đại hội, Tổng công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2019 của HĐQT và BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;

Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay bà Nguyễn Thị Thu Hằng;

Đại hội cổ đông thường niên đã thảo luận và thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty. Sau cổ phần hóa, Hapro chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có vốn nhà nước, tuy nhiên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và nguồn lực hỗ trợ tài chính lớn, công nghệ quản lý, điều hành hiện đại của Tập đoàn BRG – nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty, Hapro đã có nguồn lực rất lớn để tập trung củng cố, phát triển sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả khá tốt ngay sau 06 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

Đáng lưu ý về Công tác hậu cổ phần hóa, Tổng công ty đã thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần, ĐKKD các Chi nhánh, các Cửa hàng địa điểm KD do Tổng công ty quản lý và hoàn thành các thủ tục chuyển đổi các Giấy phép kinh doanh có điều kiện kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt không bị gián đoạn. Bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Tổng công ty vẫn được ổn định, mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức và đội ngũ CBCNV Tổng công ty vẫn được giữ nguyên tạo sự ổn định nội bộ. Đồng thời, Quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần được ban hành là cơ sở để hoạt động của Tổng công ty cổ phần đi vào quy lát ngay sau CPH.

Ngày 17/01/2019, Tổng công ty cổ phần đã tổ chức lễ bàn giao Công ty nhà nước sang Công ty cổ phần chính thức theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty mẹ - TCT Thương mại Hà Nội thành TCT Thương mại HN – CTCP.

Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ đặc sản vùng miền

Về nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty năm 2019, báo cáo tại Đại hội cho biết, Tổng công ty đã hoàn tất toàn bộ quá trình cổ phần hóa cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Phương án cổ phần hóa Tổng công ty. Cụ thể:

Tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng công ty đang thực hiện. Tiếp tục triển khai căn chỉnh, xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống.

Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online;Tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho mảng kinh doanh xuất khẩu: nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo an toàn nguồn vốn;Tái cơ cấu toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty; Làm tốt công tác quản lý mạng lưới, công tác rà soát các dự án đầu tư để từ đó xây dựng phương án đầu tư có hiệu quả gắn với phát triển các ngành nghề kinh doanh chính của TCT

Cổ đông biểu quyết thông qua các nghị quyết tại đại hội

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đạt từ 99,85% đến 100%, tất cả các nội dung, tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Tổng công ty trở thành một trong những đơn vị thương mại hàng đầu của Thủ đô.

Năm 2019, Hapro đặt ra kế hoạch tổng doanh thu BH&CCDV là 3.675 tỷ đồng bằng 105% thực hiện 2018; Kim ngạch XK: 115,2 triệu USD bằng 108% thực hiện 2018; Lợi nhuận trước thuế :59,34 tỷ đồng bằng 273% thực hiện 2018; Thu nhập bình quân : 11.200.000đ/người/tháng bằng 106% so với 2018

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Xuất khẩu rau quả 2021 nhiều triển vọng

Xuất khẩu rau quả 2021 nhiều triển vọng

Triển vọng xuất khẩu hàng rau quả năm 2021 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn nhờ các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực.

Phát triển thị trường lao động hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước

Phát triển thị trường lao động hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước

Đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030” và “Nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động” sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước.

Chuyên gia cảnh báo 'bong bóng' bất động sản quay lại

Chuyên gia cảnh báo 'bong bóng' bất động sản quay lại

Trước việc giá bất động sản trong cả nước tăng cao một cách bất thường, các chuyên gia cảnh báo mức giá hiện nay không phản ánh đúng giá trị thật của thị trường.

Gỡ nút thắt cây ăn quả nhìn từ những vườn cam tiền tỷ

Gỡ nút thắt cây ăn quả nhìn từ những vườn cam tiền tỷ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có những chia sẻ về chiến lược cho cây ăn quả Việt Nam nhìn từ điển hình phát triển cây ăn quả ở Bắc Giang.