Chủ nhật, 24/06/2018 02:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hầu hết diện tích thuộc diện đất ở đều phải chịu thuế

09/09/2010, 09:44 (GMT+7)

Theo luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hầu hết diện tích thuộc diện đất ở đều sẽ phải chịu thuế.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012 sau khi được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010.

Để việc thực thi luật đạt kết quả cao, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật. Trên cơ sở quy định của Luật đất đai 2003 về các loại đất, dự thảo quy định cụ thể các đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Dự thảo quy định các đối tượng chịu thuế và được miễn thuế.

Theo đó, hầu hết diện tích thuộc diện đất ở tại nông thôn và thành thị đều phải chịu thuế. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, dự thảo quy định thành 4 loại với các mức thuế khác nhau. Trong khi đó các loại đất: Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và các loại đất phi nông nghiệp khác,...không thuộc đối tượng chịu thuế. 

Dự thảo cũng quy định 9 trường hợp được miễn thuế, 4 trường hợp được giảm 50% số thuế phải nộp. Tuy nhiên, để đảm bảo rõ ràng và thuận tiện trong quá trình thực hiện, dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn đối với một số trường hợp. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường …

H.A

Đang được quan tâm

Gửi bình luận