Chủ nhật, 17/02/2019 07:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thể coi trụ sở tiếp dân là cơ quan độc lập

20/03/2013, 08:46 (GMT+7)

Ngày 19/3, bước sang ngày thứ hai của phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến tiếp về dự án Luật Tiếp công dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 19/3, bước sang ngày thứ hai của phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến tiếp về dự án Luật Tiếp công dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, với dự án Luật Tiếp công dân - dự luật sẽ được trình xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 5 của QH sắp tới nhưng đến thời điểm này vẫn còn nhiều quy định rườm rà, có những nội dung còn có sự trùng lặp giữa các chương hoặc nhắc lại quy định đã có trong các văn bản luật khác (đặc biệt là Luật khiếu nại và Luật tố cáo). Nhiều thành viên UBTVQH chỉ rõ, hầu hết các chương, điều trong dự thảo Luật chỉ mới tập trung quy định về công tác tiếp công dân trong các cơ quan thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Trong khi thực tế, các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau trong việc tiếp công dân. Các thành viên đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm các quy định về tiếp công dân của đại biểu QH, đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ngay trong Luật Tiếp công dân. Đối với quy định tại Chương IV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trụ sở tiếp công dân, việc tiếp công dân ở cấp bộ, cấp huyện, cấp xã, theo Tờ trình của Chính phủ; riêng Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được xác định là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Tư pháp của QH – cơ quan thẩm tra dự án luật - lại cho rằng Trụ sở tiếp dân là địa điểm để công dân có thể trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Vì vậy không thể coi đây là một cơ quan độc lập, có tư cách pháp nhân như quy định trong dự thảo Luật vì vô hình chung sẽ tạo ra một cơ quan trung gian giữa người dân với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Ủy ban Tư pháp của QH đề nghị dự thảo Luật chỉ nên tập trung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cơ sở vật chất, việc bố trí vị trí của trụ sở, địa điểm tiếp công dân, cách thức phối hợp các hoạt động tại trụ sở tiếp công dân, trách nhiệm quản lý trụ sở tiếp công dân cũng như một số nguyên tắc để xây dựng nội quy của trụ sở, địa điểm tiếp công dân.

Hôm nay - 20/3, UBTVQH sẽ tiếp tục cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức các cơ quan của QH và công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp QH thứ 5 đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

NHƯ NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận