Chủ nhật, 23/09/2018 03:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

KHUYẾN NÔNG VĨNH LONG- MỘT NĂM KHỞI SẮC

21/02/2012, 12:02 (GMT+7)

Năm 2011 có nhiều bất lợi cho SX nông nghiệp, nhưng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, đạt được nhiều thành quả đáng kể.

Năm 2011 thời tiết có nhiều biến đổi gây bất lợi cho SX, giá cả vật tư tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, đạt được nhiều thành quả đáng kể.

Nuôi vịt an toàn sinh học cho sản phẩm trứng sạch
Đặc biệt, hiệu quả từ các chương trình, dự án khuyến nông đã tác động tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi của tỉnh, góp phần gia tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

Về công tác chuyển giao TBKT, năm 2011 TTKN tỉnh tổ chức 48 cuộc tập huấn (1.230 lượt nông dân) và 32 cuộc hội thảo (1.418 lượt nông dân) với các nội dung: SX lúa theo phương pháp 3 giảm 3 tăng, kỹ thuật trồng đậu nành, hoa phong lan, nuôi rắn ri voi, cá rô đầu vuông, nuôi lươn, nuôi gà, vịt thịt an toàn sinh học, triển khai pháp lệnh giống vật nuôi, nghị định về xử phạt giống vật nuôi, xây dựng công trình khí sinh học. Ngoài ra, TTKN cùng phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo được 197 cuộc với 7.149 lượt người tham dự.

TTKN còn thực hiện các chương trình, dự án do ngân sách tỉnh, trung ương hỗ trợ như dự án khuyến nông chuyển đổi cơ cấu canh tác trên đất lúa, hỗ trợ SX lúa theo hướng GAP, hỗ trợ chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, nâng cao năng lực khuyến nông năm 2011, đa dạng hóa các đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mô hình khuyến nông đô thị, phát triển sản xuất giống lúa chất lượng, áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong SX lúa chất lượng, trồng thâm canh cây ca cao xen dừa.

Hoạt động khuyến nông ngày càng hiệu quả, chuyển giao TBKT mới vào SX, phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng theo hướng an toàn và bền vững; trên cơ sở thâm canh, tăng năng suất và chất lượng. Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh, luân canh để gia tăng sản lượng và giá trị lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu SX, đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn.

Qua đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2011, tất cả các chương trình, dự án đạt 100% kế hoạch. Một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cần tiếp tục phát triển nhân rộng cho những năm sau như trồng đậu nành trên đất lúa, trồng dưa hấu, khoai lang, trồng mè, SX lúa theo hướng GAP...

Năm 2012 TTKN Vĩnh Long thực hiện các chương trình, dự án như sau:

- Dự án thuộc nguồn ngân sách tỉnh gồm 5 dự án: Xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu canh tác trên đất lúa. Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm an toàn sinh học. Xây dựng mô hình nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Nâng cao năng lực khuyến nông và dự án khuyến nông đô thị.

- Có 4 dự án phối hợp: Trồng ca cao xen dừa (phối hợp TTKN Quốc gia), phát triển SX giống lúa chất lượng (cùng Trung tâm Chuyển giao công nghệ & khuyến nông), áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong SX lúa chất lượng (cùng Viện lúa ĐBSCL), dự án khí sinh học (với Cục Chăn nuôi).

- Dự án thuộc chương trình giống nông nghiệp tỉnh: Cải tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt tỉnh Vĩnh Long.

- Dự án thuộc chương trình nông nghiệp- nông dân- nông thôn: Phát triển kinh tế vườn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012- 2015. Ngoài ra, trong năm 2012 có khoảng 100 cuộc tập huấn chuyển giao TBKT, tập huấn phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, hội thảo, tổng kết, tham quan các mô hình đạt hiệu quả cao...

 

 

NGÔ MINH TIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận