Thứ ba, 19/06/2018 02:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kiểm tra nhuyễn thể hai mảnh vỏ XK vào EU

03/12/2014, 09:59 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ XK vào EU.

Theo đó, thẩm tra quá trình xử lý nhiệt theo kế hoạch thống nhất giữa cơ quan kiểm tra với cơ sở, bảo đảm nguyên tắc lô hàng XK phải được thẩm tra; lấy mẫu kiểm nghiệm đối với từng lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ đăng ký XK về chỉ tiêu vi sinh vật (chỉ tiêu phân tích bao gồm E.coli, Salmonella và Coagulase-positive).

Chỉ lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ được áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường mới được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm XK vào EU.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận