| Hotline: 0983.970.780

Lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng đủ nước tưới vụ hè thu

Thứ Sáu 05/07/2019 , 08:54 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, lượng mưa lũy tích trung bình của các trạm tại lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đến thời điểm hiện tại thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 14,27%.

Do lượng mưa thấp nên nên lượng nước trong các hồ chứa cũng thấp hơn mọi năm.

09-39-58_img_0254
Lượng nước tại các hồ trên lưu vực Vu Gia – Thu bồn đều thấp hơn mọi năm.

Tổng dung tích hữu ích thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn là 423,68 triệu m3, đến thời điểm hiện tại dung tích hữu ích còn lại 192,65 triệu m3, đạt 45,47% so với thiết kế, thấp hơn TBNN là 7,87%.

Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đều ở mức rất thấp, tổng dung tích hữu ích các hồ là 207,65 triệu m3, đạt khoảng 17,6% dung tích hữu ích thiết kế, đặc biệt hồ Sông Tranh 2 có mực nước thấp hơn 0,82m so với mực nước chết. Lượng nước bổ sung cho hạ du của các hồ thủy điện là khoảng 44,35 m3/s.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, hiện các vùng canh tác trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đang triển khai vụ hè thu 2019, theo tính toán thì tổng nhu cầu nước từ nay đến cuối vụ của 17 công trình hồ chứa thủy lợi trên lưu vực dự kiến khoảng 158,69 triệu m3.

Từ kết quả tính toán cần bằng nước và dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, cho thấy 17/17 công trình hồ chứa đáp ứng đủ tưới cho 18.214,87ha đạt 100% diện tích. Khả năng cấp nước của 14 công trình trạm bơm và 5 đập dâng lấy nước dọc sông chính các công trình đều đảm bảo cấp đủ nước.

Căn cứ vào tình hình mưa từ đầu năm đến nay và lượng nước còn lại trong 17 công trình hồ chứa thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đưa ra khuyến cáo: Đối với vùng sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi các công trình thủy lợi tất cả các công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2019. Tuy nhiên, do các vùng trên lưu vực đang trong các tháng mùa khô nên lượng dòng chảy đến các hồ sẽ thấp.

Vì vậy cần phải quản lý chặt chẽ nguồn nước, chủ động tiết kiệm nước, lập kế hoạch tưới một cách hợp lý để đảm bảo nguồn nước cho cả vụ.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi: Với những khu vực đồng bằng thì tình hình hạn hán được dự báo không gặp nhiều khó khăn, với khu vực miền núi do lượng mưa lũy tích từ đầu mùa mưa thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm nên nguy cơ hạn hán rất có khả năng xảy ra cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục

Tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục

Từ hôm nay (2/3), các địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu triển khai tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục cho hơn 46.000 con trâu, bò.

Giống lúa Đài Thơm 8, chú 'ngựa ô' ở ĐBSCL

Giống lúa Đài Thơm 8, chú 'ngựa ô' ở ĐBSCL

Chịu mặn tốt, năng suất, chất lượng cao, phù hợp cho xuất khẩu..., giống lúa Đài Thơm 8 như chú "ngựa ô" tạo bứt phá cho sản xuất lúa hàng hóa ở ĐBSCL.