Thứ sáu, 22/06/2018 04:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Thú y Đồng Nai: Chúng tôi đang sáp nhập

07/07/2011, 10:30 (GMT+7)

Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Thú y Đồng Nai: Chúng tôi đang sáp nhập 

Trước đây tỉnh Đồng Nai có Phòng Chăn nuôi nhưng sau đó chuyển thành Phòng Nông nghiệp thuộc Sở NN-PTNT. Tuy nhiên, do Phòng Nông nghiệp quản lý nhiều lĩnh vực nên mảng chăn nuôi không chuyên, mang tính chất tổng hợp báo cáo là chính.

Vì thế, Chi cục Thú y Đồng Nai hiện đang làm cả hai nhiệm vụ chăn nuôi và thú y. Cụ thể, theo Thông tư 61 của Bộ NN- PTNT và Bộ Nội vụ quy định những Sở NN-PTNT tỉnh nào không có Phòng Chăn nuôi – thú y thì cả hai nhiệm vụ này giao cho Chi cục Thú y đảm trách. Gần đây, Thông tư 37 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ ngày 23/5/2011 quy định cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thú y các tỉnh (hiệu lực sau 45 ngày) cũng quy định: Những tỉnh không có Phòng Chăn nuôi thì Chi cục Thú y tỉnh đó sẽ được thành lập Phòng Chăn nuôi trực thuộc Chi cục.

Thực hiện chỉ đạo này, chúng tôi đang xây dựng đề án mới về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thú y, trong đó có mảng chăn nuôi để UBND tỉnh ký ban hành. Như vậy, thực chất việc sáp nhập chăn nuôi- thú y tại Đồng Nai đang tiến hành do Chi cục Thú y đảm trách theo Thông tư 37 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 7/7/2011.

Ông Lê Tuấn Quốc, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh BR – VT: Hai Cục tách biệt rất trục trặc

Theo tôi, chăn nuôi và thú y phải luôn gắn liền với nhau, nếu chúng ta nhập được Cục Thú y và Cục Chăn nuôi lại làm một thì rất tốt. Vì sao? Khi đó, mọi chỉ đạo liên quan đến vấn đề phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh sẽ thông suốt hơn. Nếu là hai Cục tách biệt thì rất dễ có trục trặc, một bên chỉ đạo về mặt chăn nuôi, còn bên thú y muốn có ý kiến cũng không thể can thiệp, và ngược lại.

Ở Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu không có Phòng Chăn nuôi mà chỉ có Phòng Nông nghiệp, trong phòng này thì quản lý nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi. Tuy nhiên, phòng cũng quản lý chủ yếu về mặt nhà nước đối với chăn nuôi thôi.

ĐỨC CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận