| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thứ Hai 10/07/2017 , 14:20 (GMT+7)

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay còn 39 người chưa được bố trí công tác.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các cá nhân đã có thành tích trong việc triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ về chủ trương đưa 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã, Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 53/104 hồ sơ đăng ký để tăng cường về làm Phó Chủ tịch 53 xã nghèo tại 6 huyện miền núi.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đoàn viên thanh niên đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị của các địa phương, vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các đội viên được tăng cường không chỉ là nguồn cán bộ trước mắt giúp việc cho cấp ủy, chính quyền xã mà còn là một chủ trương, chính sách mang tính chất lâu dài, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng và chính quyền, làm tiền đề để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ.

Các đội viên trí thức trẻ cũng có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong phong trào xây dựng NTM như xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM, khai hoang, phục hóa nhiều cánh đồng...

Vận động nhân dân đóng góp công sức, tài sản như đất, tài sản trên đất, hoa màu, ngày công... để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi trên địa bàn, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a...

Kết quả, tại Quảng Ngãi có 51/53 đội viên được kết nạp Đảng (chiếm 96%) và 36 đội viên được quy hoạch, 13 đội viên trúng cử vào các chức danh: Huyện ủy viên, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Ủy viên BCH Đảng ủy xã và Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có 13 đội viên đã được bố trí công tác, trong đó có 8 đội viên được bố trí công chức cấp huyện, 2 Phó Chủ tịch UBND xã, 1 Chủ tịch Hội Nông dân và 2 công chức xã.

Hiện nay, còn lại 39 đội viên chưa được bố trí công tác. UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ và đề nghị bổ sung biên chế để bố trí công tác cho đội viên. Trong thời gian chờ chỉ đạo của Bộ Nội vụ, các huyện đã xây dựng phương án bố trí tạm thời để các đội viên yên tâm công tác.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị quyết định bổ sung 39 biên chế hành chính để tỉnh phân bổ cho các huyện việc bố trí, sử dụng các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã để các đội viên an tâm công tác.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.