Thứ năm, 15/11/2018 12:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về chế độ thu, nộp phí, lệ phí thú y

07/10/2010, 10:03 (GMT+7)

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 136/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư này quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Đối tượng nộp phí, lệ phí trong công tác thú y là các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về thú y thực hiện các công việc về thú y quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này thì phải nộp phí, lệ phí.

Theo Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này thì, cơ quan thu sẽ thu mức 100.000 đồng/lần khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, giấy phép thay đổi nội dung đơn hàng nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản...; 200.000 đồng/lần khi cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản nhập khẩu, giấy phép thử nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản ...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10 tới.

TRÍ QUANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận