| Hotline: 0983.970.780

Sáp nhập BCĐ NTM, OCOP và XĐGN vào Ban Chỉ đạo NTM tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Năm 04/04/2019 , 14:10 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã giao Văn phòng NTM tỉnh chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh báo cáo, đề án, phân công chức năng nhiệm vụ sau kiện toàn ban chỉ đạo NTM, đô thị văn minh các cấp gắn với các chương trình giảm nghèo, mỗi xã một sản phẩm (OCOP), để có văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh những năm qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh

Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM Hà Tĩnh cho biết, những năm gần đây, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng NTM tỉnh rất hiệu quả. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng số biên chế tại văn phòng còn thiếu, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc. Hiện toàn Văn phòng mới có 15 cán bộ biên chế và hợp đồng 68. Theo đề án vị trí việc làm của văn phòng và sau khi được bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP thì tổng biên chế còn thiếu là 16 người.

“Để nâng cao hiệu quả của các Chương trình, theo tôi nên sáp nhập ban chỉ đạo của 3 chương trình: Xây dựng NTM, OCOP, xóa đói giảm nghèo vào Ban Chỉ đạo NTM tỉnh. Đối với thực hiện chương trình OCOP, để đảm bảo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cần thành lập Phòng OCOP thuộc Văn phòng NTM tỉnh”, ông Oánh nhấn mạnh.

Đề xuất của Văn phòng NTM Hà Tĩnh được các sở ngành, địa phương nhất trí cao. Các đại biểu đều cho rằng, tổ chức bộ máy nên tinh gọn, trên tinh thần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng BCĐ, từng chương trình, đảm bảo hiệu quả công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, trên tinh thần cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, để đảm bảo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác tham mưu phải toàn diện, việc sáp nhập 3 ban chỉ đạo của 3 chương trình thành 1 ban chỉ đạo là hoàn toàn phù hợp thực tiễn.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.