| Hotline: 0983.970.780

Sơn La tăng cường tập huấn về chương trình OCOP

Chủ Nhật 15/12/2019 , 08:12 (GMT+7)

Thời gian qua, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Sơn La đã mở nhiều lớp tập huấn về xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo chu trình OCOP.

Một lớp tập huấn về chương trình OCOP Sơn La.

Qua các hội nghị, người dân được tiếp thu và tìm hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước về Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; nội dung cơ bản của chương trình OCOP như: sản phẩm, bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng, nguyên tắc chấm điểm, chủ thể đăng ký OCOP, hệ thống, nhân sự tổ chức chương trình OCOP… Đồng thời, hướng dẫn cách thức thực hiện quy trình OCOP, cách lấy phiếu ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm…

Bên cạnh đó, các đại biểu được bổ sung kiến thức về chương trình OCOP; xác định được vai trò, mục tiêu của chương trình OCOP, từ đó phát huy các sản phẩm, dịch vụ tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng, phát triển sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Thông qua đợt tập huấn về chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", đã giúp Sơn La giới thiệu hình thành và tái cơ cấu hợp tác xã, doanh nghiệp; nghiên cứu, tổ chức, đánh giá phân hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… Qua đó, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng thành hàng hóa của mỗi địa phương.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.