Thứ sáu, 16/11/2018 07:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tạm dừng lập mới các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế

05/03/2012, 09:38 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và khu kinh tế (KKT).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KCN, CCN, KKT, trên cơ sở đó dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III/2012.

Đồng thời, Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các KKT, KCN và đề xuất biện pháp xử lý đối với các KKT, KCN hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển KKT, KCN Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2012. “Trước mắt, trong quá trình thực hiện rà soát điều chỉnh Quy hoạch, yêu cầu tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập mới các KKT, KCN trên cả nước cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Chỉ thị nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 105 về Quy chế quản lý CCN và việc triển khai quy hoạch, thành lập và hoạt động của các CCN của các địa phương. Trên cơ sở đó xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý đối với các CCN hoạt động không tuân thủ theo quy định, hoạt động kém hiệu quả hoặc chậm triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012. Trong quá trình thực hiện rà soát, yêu cầu tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN trên cả nước cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ KH-ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đa dạng hóa các hình thức huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KKT, KCN, CCN. Bên cạnh đó, xử lý kiên quyết các dự án trong KKT, KCN, CCN hoạt động kém hiệu quả, không tuân thủ quy định của pháp luật; xem xét việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thực hiện không đúng quy định, không triển khai hoặc triển khai xây dựng hạ tầng, nhà xưởng, trang thiết bị chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; chú trọng tính liên kết ngành trong phát triển KKT, KCN, CCN. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương.

VĂN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận