| Hotline: 0983.970.780

Thái Bình tăng tốc về đích nông thôn mới

Thứ Sáu 12/04/2019 , 14:10 (GMT+7)

Hết tháng 3/2019, trong số 27 xã đăng ký về đích NTM năm 2019 có 6 xã của huyện Thái Thụy đã hoàn thành 19 tiêu chí đang đề nghị tỉnh thẩm định, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt 16 tiêu chí, 6 xã đạt 15 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí.

Xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình khang trang khi đạt chuẩn nông thôn mới

So với tháng 12/2018, có 21 xã tăng từ 1 đến 7 tiêu chí, 6 xã chưa tăng  thêm tiêu chí nào. Cả 2 huyện Quỳnh Phụ và Tiền Hải đăng ký về đích NTM năm 2019 đều đã đạt 5/9 tiêu chí, huyện Tiền Hải dự kiến hoàn thành các tiêu chí cấp huyện vào tháng 6/2019, huyện Quỳnh Phụ dự kiến hoàn thành các tiêu chí cấp huyện vào tháng 9/2019.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục lắng nghe và tháo gỡ cho các xã còn gặp khó khăn. Cấp ủy, chính quyền các xã chưa về đích phải huy động tổng thể các nguồn lực và sử dụng hiệu quả để tập trung cho xây dựng NTM. Các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác thẩm định.

Mới đây, làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo phụ trách các huyện và 27 xã chưa về đích NTM đã phối hợp tích cực trong chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM đạt hiệu quả cao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã của huyện Thái Thụy đã nỗ lực có thêm 6/7 xã đăng ký về đích năm 2019 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương… đã có những chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị 8 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí được Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn song còn nợ xây dựng cơ bản thì cấp ủy, chính quyền huyện, đặc biệt là các xã phải khẩn trương tìm cách xử lý nợ để về đích. Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khẩn trương chỉ đạo tổ chức thẩm định với các xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí.

Với các xã còn lại, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện sẽ chủ trì cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình hình, xác định yêu cầu, nhu cầu thực chất đến từng tiêu chí, từng hạng mục công trình của các địa phương, đồng thời phân công rõ trách nhiệm đối với mỗi tổ chức và cá nhân. 

Tất cả các xã đã về đích và chưa về đích NTM khẩn trương rà soát các tiêu chí để có kế hoạch, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí; đặc biệt sớm ban hành các quy chế, quy định, quy chuẩn, quy trình trong quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã đầu tư xây dựng. 

Với tất cả các huyện, đặc biệt là 4 huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Vũ Thư có khả năng đăng ký về đích NTM năm 2019, căn cứ vào các tiêu chí với cấp huyện để xác định bước đi, cách làm cụ thể, rõ ràng; phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân kiểm tra thường xuyên, uốn nắn kịp thời. Không cầu toàn nhưng cũng không được lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kiểm soát và thanh toán nợ công, nợ xây dựng cơ bản, nhất là nợ trong xây dựng NTM.

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

OCOP tạo thêm sức bật cho nông nghiệp, nông thôn

OCOP tạo thêm sức bật cho nông nghiệp, nông thôn

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thực sự đi vào cuộc sống, được cả hệ thống chính trị, người dân, các chủ thể hưởng ứng.