Thứ ba, 19/06/2018 03:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thuận theo sếp

25/11/2010, 11:58 (GMT+7)

Thuần Vu công chức là hậu duệ của Thuần Vu Khôn. Trâu công chức là hậu duệ của Trâu Kỵ. Chuyện xưa kể rằng ở nước Tề thời Chiến quốc, Thuần Vu Khôn nổi tiếng là biện sỹ giỏi, còn Trâu Kỵ là tướng quốc tài năng của nước này.

Khi Trâu Kỵ nhờ uốn ba tấc lưỡi mà được làm tướng quốc, Thuần Vu Khôn không phục đến hỏi mấy câu, Trâu Kỵ đều đối đáp lại rất thông minh, khiến Thuần Vu Khôn phải nể phục vì thấy tài của mình không bằng Trâu Kỵ.

Còn Trâu Kỵ áp dụng những lời đối đáp với Thuần Vu Khôn vào trong việc xử thế, giúp cho nước Tề trở nên cường thịnh.

Biết tin Trâu công chức vừa được đề bạt vào một chức vụ quan trọng trong cơ quan nọ, học theo lối của tổ tiên mình ngày xưa, Thuần Vu công chức đến nói:

- Là chỗ bạn bè, tôi có mấy điều thô lậu có thể trình bày với ông được không?

Trâu công chức cười đáp:

- Không dám! Xin ông cho nghe!

Thuần Vu công chức nói:

- Con không lìa mẹ, vợ không lìa chồng.

Trâu công chức đáp:

- Xin vâng lời! Từ nay tôi không xa sếp nửa bước.

- Đã dùng gỗ gai làm bánh xe mà bôi thêm mỡ thế là trơn lắm, nhưng nếu mà đục lỗ vuông khó mà vận chuyển được!

- Xin vâng lời! Tôi không làm điều gì trái với ý sếp.

-  Cánh cung dẫu cứng cũng có lúc trễ, các dòng sông đều chảy ra bể, tự nhiên mà hòa hợp!

- Xin vâng lời! Tôi sẽ chọn người hợp ý sếp để tiến cử, quyết không đem kẻ ngang ngạnh, khó bảo vào chốn cơ quan.

- Cầm sắt không so dây thì không thành âm luật.

- Xin vâng lời! Tôi sẽ đề nghị sếp sửa lại quy chế của cơ quan để răn đe, trừng trị những kẻ ngang ngạnh, không chịu đứng vào cùng phe cánh với sếp, hay làm đơn thư khiếu nại, tố cáo những việc làm của sếp lên cấp trên.

Thuần Vu công chức vội chắp tay, xá dài:

- Tôi dùng ẩn nghĩa hỏi năm điều, ông đều trả lời được hết, nhưng không lặp lại ý của tổ tiên mà cải biến cho phù hợp với thời đại, với chỗ đứng và nhất là thuận theo cấp trên của mình. Ông đúng là một kẻ “biết” vậy. Chúc ông luôn được sếp tin tưởng, yêu thương, ngày càng được cất nhắc lên cao hơn nữa.

Sau đó Trâu công chức lập tức áp dụng những điều vừa trao đổi với Thuần Vu công chức. Nhờ đó, ngày càng được sếp tín nhiệm, chức quyền, bổng lộc cứ thế mà tới.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận