| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 15/06/2022 , 13:57 (GMT+7)
Thứ Tư 15/06/2022 , 13:57 (GMT+7)

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm hiện nay được coi là một giải pháp thông minh, mang tính tất yếu để ngành nuôi tôm công nghiệp phát triển ổn định và bền vững.