| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 07/06/2022 , 12:19 (GMT+7)
Thứ Ba 07/06/2022 , 12:19 (GMT+7)

Gắn sản xuất các bon thấp với sản phẩm giá trị kinh tế cao. Quảng Ninh sớm quy hoạch chiến lược nuôi biển công nghiệp. Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm. Kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng 54%.