| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 19/02/2021 , 11:00 (GMT+7)

Kỹ thuật cắt tỉa tạo tán cho cây có múi

Thứ Sáu 19/02/2021 , 11:00 (GMT+7)

Cây có múi là cây lâu năm, khỏe mạnh chúng có thể sống tới hàng chục năm. Do vậy kỹ thuật tỉa cành tạo tán rất quan trọng với vườn cây ăn trái khỏe mạnh.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp