| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 04/11/2020 , 12:22 (GMT+7)

Ngô sinh khối - đột phá trong phát triển chăn nuôi đại gia súc

Thứ Tư 04/11/2020 , 12:22 (GMT+7)

Chủ trương tạo đột phá, phát triển ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi đại gia súc được xem là hướng đi giúp giải quyết nhiều nút thắt cho ngành nông nghiệp.

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp