| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 20/02/2021 , 09:07 (GMT+7)

Nông dân các tỉnh phía Bắc hối hả xuống đồng sau tết

Thứ Bảy 20/02/2021 , 09:07 (GMT+7)

Để kịp thời vụ, nông dân ở hầu hết các tỉnh phía Bắc đã và đang xuống đồng gieo cấy lúa vụ Đông Xuân (2020-2021) với tinh thần hối hả, khẩn trương.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp