| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 06/05/2020 , 16:15 (GMT+7)

Tập trung thúc đẩy phát triển nhanh tái đàn lợn nhưng phải đảm bảo an toàn

Thứ Tư 06/05/2020 , 16:15 (GMT+7)

Bộ trưởng NN-PTNT cho biết cần tập trung hỗ trợ cho khu vực chăn nuôi nhỏ, vốn chiếm đến 65% tổng đàn lợn của cả nước đang gặp khó trong tái đàn sau DTLCP.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp