| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 24/03/2021 , 15:39 (GMT+7)

Vụ lúa đông xuân ĐBSCL thắng lợi kép

Thứ Tư 24/03/2021 , 15:39 (GMT+7)

Bố trí mùa vụ hợp lý né được hạn mặn, cơ cấu giống phù hợp, giá lúa cao, vụ đông xuân 2020-2021 ở ĐBSCL đã đạt được thắng lợi kép.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp