Thứ sáu, 20/07/2018 08:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính thức bồi thường đất theo giá thị trường

01/07/2014, 09:53 (GMT+7)

Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/7), cùng với 5 Nghị định hướng dẫn thi hành (Nghị định số 43, 44, 45, 46, 47 năm 2014)

Chính thức bồi thường đất theo giá thị trường
Giá đất bồi thường sẽ do UBND cấp tỉnh quyết tại thời điểm quyết định thu hồi đất và "chạy" theo giá thị trường. (ảnh minh họa)

Cụ thể hóa nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, Nghị định 44 hướng dẫn chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Theo đó, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì UBND cấp tỉnh sẽ phải điều chỉnh bảng giá đất.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất như quy định hiện hành mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Nghị định 47 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng quy định, khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì vẫn được bồi thường về đất.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận