Thứ bảy, 23/06/2018 08:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

122 tỷ bảo vệ và phát triển rừng

16/10/2013, 10:37 (GMT+7)

Theo đó, sẽ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải 37.211ha; trồng mới 1.786 ha; chăm sóc 3.151 ha...; xây dựng 1 vườn ươm bán ngập...

Ông Nguyễn Văn Phong, PCT UBND tỉnh Trà Vinh vừa ký ban hành công văn chấp thuận và chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp đơn vị tư vấn xúc tiến lập dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và dự án đầu tư khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh, giai đoạn 2014 - 2018.

Tổng kinh phí đầu tư hơn 122,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 89%, ngân sách địa phương 11%.

Theo đó, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải 37.211ha; trồng mới 1.786 ha; chăm sóc 3.151 ha...; xây dựng 1 vườn ươm bán ngập; xây dựng mô hình trồng cây trên vùng ngập úng; phát triển du lịch sinh thái... Đầu tư khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh...

K.NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận