Thứ hai, 18/02/2019 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

6 xã đạt tiêu chí NTM về tỉ lệ hộ nghèo

22/03/2013, 09:46 (GMT+7)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 trên địa bàn tỉnh có 6 xã đạt tiêu chí NTM về tỉ lệ hộ nghèo.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 trên địa bàn tỉnh có 6 xã đạt tiêu chí NTM về tỉ lệ hộ nghèo.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, UBND tỉnh Kon Tum xây dựng Đề án tổng thể xây dựng NTM tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM. Chọn 22 xã làm điểm để xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 của tỉnh và phấn đấu mỗi năm mỗi xã điểm đạt được ít nhất từ 2 đến 3 tiêu chí về NTM, đối với các xã còn lại mỗi năm đạt được ít nhất là 1 tiêu chí.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh Kon Tum đã có 1 xã cơ bản đạt được 19 tiêu chí; 1 xã đạt được 11 tiêu chí, 13 xã đạt được từ 5 - 9 tiêu chí và 66 xã đạt được dưới 5 tiêu chí.

KA SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận