Thứ hai, 27/05/2019 07:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bệnh vàng lá hại lúa

05/08/2014, 09:41 (GMT+7)

Hiện nay, một số diện tích lúa mùa sớm ở miền Bắc đang giai đoạn từ cuối đẻ nhánh đến đứng cái có biểu hiện của bệnh vàng lá di động.

Triệu chứng:

Hai lá ngoài từ nõn xuất hiện mầu đỏ vàng, bắt đầu từ chóp lá lan dần đến tai lá. Cây bị nặng, nõn ngắn hoặc không có nõn, nhổ lên quan sát thấy bộ rễ kém phát triển, cây nhanh héo. Moi bùn phần gốc lên kiểm tra không thấy có gốc rạ hoặc xác hữu cơ khác.

Bệnh phát sinh trên một số giống như KM18, Q5, Hương thơm số 1... khi ruộng bón thừa đạm, trong khi các yếu tố thời tiết lại diễn biến phức tạp và khắc nghiệt; bệnh thường bắt đầu từ các dảnh cái, rải rác trên cả ruộng với tỷ lệ 0,3 - 0,5% khóm bị.

Bệnh do virus Rice transitory Yellowig gây ra, trong đó rầy xanh đuôi đen là môi giới truyền dịch. Có thể cây lúa đã ủ bệnh từ giai đoạn mạ đến sau khi cấy.

Biện pháp khắc phục:

- Tăng cường thăm đồng, nhận diện triệu chứng bị hại, đặc điểm hình thái và phát sinh phát triển của rầy xanh đuôi đen để từ đó có kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh thích hợp. Đồng thời theo dõi tốc độ lây lan và tỷ lệ % khóm bị trong cùng một ruộng, nên phun trừ môi giới truyền dịch theo ngưỡng quy định của chuyên ngành BVTV ở địa phương.

- Điều tiết mực nước ruộng thích hợp từ 3 - 5 cm. Nếu chủ động được tưới tiêu thì có thể tháo cạn để nứt chân chim 1 - 2 ngày ở thời điểm cuối đẻ nhánh nhằm khống chế nhánh vô hiệu và giải phóng khí độc trong ruộng.

- Bón phân cân đối NPK, thực hiện bón kết thúc đẻ nhánh sớm; bón đón đòng kịp thời và đủ lượng theo quy trình chăm bón của từng giống lúa.

- Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng nhằm bảo tồn thiên địch và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

NGUYỄN HỮU VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận