| Hotline: 0983.970.780

Bình Định phân bổ 50 tỉ đồng hỗ trợ các xã

Thứ Năm 20/07/2017 , 09:12 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Định vừa phân bổ 50 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cho 10 xã về đích trong năm 2017.

15-09-26_1
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại Bình Định

Cụ thể gồm: xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) 5 tỉ đồng; Nhơn Hậu, Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) 10 tỉ đồng; Phước Hiệp, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 10 tỉ đồng; Bình Hòa, Tây Thuận (huyện Tây Sơn) 10 tỉ đồng; Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) 5 tỉ đồng; Cát Lâm (huyện Phù Cát) 5 tỉ đồng; Ân Tín (huyện Hoài Ân) 5 tỉ đồng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.