Thứ tư, 20/06/2018 04:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Các tàu Trung Quốc bố trí thành 2 vòng để ngăn cản các tàu Kiểm ngư Việt Nam

29/06/2014, 20:51 (GMT+7)

Chiều 29/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết: Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không thay đổi. 

Các tàu của Trung Quốc duy trì khoảng 116-122 tàu các loại, trong đó có 45-47 tàu hải cảnh, 14-16 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự. Trung Quốc đã chia các loại tàu trên hiện trường giàn khoan thành 2 vòng, vòng ngoài gồm 7-11 tàu loại lớn, được bố trí trên các hướng tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 của tàu Việt Nam, vòng trong gồm các tàu loại nhỏ bố trí cách giàn khoan khoảng 6-8 hải lý.  Các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các lực lượng tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở phạm vi cách giàn khoan từ 10-11 hải lý.  Khi các tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật thì các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc đều tăng tốc độ, tập trung ngăn cản.

Các tàu vòng ngoài của Trung Quốc bao vây hai bên, vòng trong áp sát ngăn cản phối hợp với vòng ngoài sẵn sàng ủi đẩy, đâm va, lúc gần nhất cách tàu Việt Nam khoảng 100m. Bất chấp sự ngăn cản của các tàu Trung Quốc, các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã vòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.  Các tàu cá Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt ở phía Tây-Tây Nam, cách giàn khoan 42-44 hải lý.

Ở khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh số hiệu 46102, 46106 của Trung Quốc đã thường xuyên bám sát, ngăn chặn, ép hướng các tàu cá Việt Nam, không cho tàu cá Việt Nam tiến vào gần khu vực giàn khoan. Dưới sự hỗ trợ của các tàu Kiểm ngư Việt Nam, tàu cá của ngư dân ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt cá, bảo đảm an toàn.

THANH TUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận