| Hotline: 0983.970.780

Cải cách thủ tục hành chính tiết kiệm trên 310 tỷ đồng

Thứ Tư 18/12/2019 , 13:02 (GMT+7)

Năm 2019 ngành nông nghiệp cắt giảm chi phí liên quan thủ tục hành chính (TTHC) đạt tỷ lệ trên 20%, tổng chi phí tiết kiệm được trên 310 tỷ đồng.

Năm 2019 Bộ NN-PTNT đã cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời công khai 147 TTHC, hủy công khai đối với 30 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong năm 2019, Bộ NN- PTNT đã thực hiện đánh giá tác động đối với 55 TTHC được quy định trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, thực hiện đánh giá 31 TTHC đối với 3 dự thảo Nghị định thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; 24 TTHC đối với 6 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Quý I/2019, Bộ NN-PTNT đã thực hiện việc thẩm định, thẩm tra các nội dung quy định TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản QPPL đối với 5 văn bản và 20 TTHC, không có TTHC nào được ban hành trái thẩm quyền.

Về công bố, công khai TTHC, tổng số lượng Quyết định công bố là 13 Quyết định với 177 TTHC, bao gồm: 33 TTHC quy định mới, trong đó chuẩn hóa 5 TTHC; 108 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; 30 TTHC hủy bỏ, bị thay thế, bị bãi bỏ.

Bộ NN-PTNT đồng thời cũng đã cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời công khai 147 TTHC, hủy công khai đối với 30 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, rà soát, cập nhật lại 393 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC mới tại địa chỉ (https://csdltthc.vnpt.vn) theo Công văn số 8153/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Trong năm 2019, Bộ NN-PTNT đã tiếp nhận 103 phản ánh, kiến nghị, trong đó số phản ánh kiến nghị về quy định hành chính là 461, không có phản ánh, kiến nghị nào về hành vi hành chính. Đến nay, toàn bộ 461 phán ảnh đã được chuyển kiến nghị để xử lý, trong đó 431 phản ánh đã có kết quả, còn 30 kiến nghị đang được xử lý, đạt tỷ lệ 100%.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2019, trên cơ rà soát, đánh giá đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 36/83 TTHC, đạt 43,37%. Trong đó, dự kiến sửa đổi, bổ sung 24 TTHC, bãi bỏ 12 TTHC và sửa đổi, bổ sung 2 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 7 văn bản QPPL.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực CCHC Bộ NN-PTNT, tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là gần 1.500 tỷ đồng, sau khi đơn giản hóa còn trên 1.174 tỷ đồng, tổng chi phí tiết kiệm được là trên 310 tỷ đồng/năm, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí 20,79%.

Bộ NN-PTNT đang thực hiện 15 TTHC dịch vụ công quốc gia theo cơ chế hải quan một cửa.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Bộ NN-PTNT đã tiến hành rà soát 594 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các Tổng cục, Cục, Vụ trong 11 lĩnh vực. Qua rà soát đã phát hiện 6 thủ tục hành chính được hướng dẫn tại 2 văn bản liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, Cục trồng trọt đã bãi bỏ theo quy định.

Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, Bộ NN-PTNT ban hành Quyết định số 3631/QĐ-BNN-VP về Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử năm 2019 đối với 8 đơn vị thuộc Bộ.

Về tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BNN-VP về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa gồm 233 TTHC trong 13 lĩnh vực. Xây dựng bộ câu hỏi và trả lời liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm 945 câu đối với 12 lĩnh vực gửi Văn phòng Chính phủ.

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện Bộ NN-PTNT thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia theo cơ chế hải quan một cửa đối với 15 TTHC.

Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ NN-PTNT đã thực hiện công bố, công khai danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC tại bộ phận một cửa. Có bảng tin các Quyết định thành lập bộ phận một cửa và được bố trí ngay trước phòng Văn thư, bộ phận một cửa để người dân doanh nghiệp tiện tra cứu, theo dõi. Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đối với 30 TTHC.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng diễn ra sáng 26/1 tại Thủ đô Hà Nội.

Sẽ xây dựng tổ hợp dự án chăn nuôi lợn tỷ USD tại Thanh Hóa

Sẽ xây dựng tổ hợp dự án chăn nuôi lợn tỷ USD tại Thanh Hóa

Tổ hợp dự án chăn nuôi lợn này tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách và phát triển công nghệ chế biến thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế.

Trở lại Trà Leng: Tết buồn gợi nhớ về ký ức

Trở lại Trà Leng: Tết buồn gợi nhớ về ký ức

Những móng nhà của ngôi làng mới ở Trà Leng dần hình thành. Họ sẽ có nhà mới để đón Tết. Cũng ấm lòng nhưng chắc chắn rằng, niềm vui không thể nào trọn vẹn.