Thứ hai, 16/07/2018 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Chấm điểm" mô hình SRI

30/09/2010, 10:11 (GMT+7)

Vừa qua, Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) đã phối hợp với TT Ứng dụng KH&CN huyện Đức Thọ đánh giá lại mô hình thí điểm thâm canh giống lúa cải tiến SRI.

Vừa qua, Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) đã phối hợp với TT Ứng dụng KH&CN huyện Đức Thọ đánh giá lại mô hình thí điểm thâm canh giống lúa cải tiến SRI.

Mô hình triển khai tại 8 hộ thuộc thôn 1 (Đức La, Đức Thọ) với giống lúa lai 3 dòng Bio 404. IMPP cấp kinh phí, huyện Đức Thọ triển khai thâm canh lúa cải tiến SRI với mục tiêu áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại, để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng. Nói cách khác mục đích nhằm thay đổi tập quán canh tác để tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Cụ thể giảm lượng phân đạm bón thừa, giảm lượng giống thừa và lượng thuốc BVTV không hợp lý, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Mô hình SRI bao gồm các thành phần chính: Cấy mạ non, tuổi mạ cấy 3 lá (khoảng 15 ngày tuổi sau khi gieo, trồng mỗi khóm một hoặc hai cây); cây cách cây 18x18cm; dùng tay tách từng dảnh mạ đặt nhẹ trên mặt ruộng sâu 1 – 1,4 cm; mật độ 36 khóm/m2. Kết quả, áp dụng SRI có thể giảm được lượng giống 1kg/sào 500m2, giảm lượng thuốc phòng trừ sâu bệnh nên chi phí sản xuất giảm.

Ruộng làm theo SRI do cấy mạ non, cấy nông tay, bón thúc sớm, nước nhỏ ở giai đoạn đầu sau đó rút cạn tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển mạnh. Ruộng áp dụng SRI đạt năng suất cao trung bình 8,2 bông/khóm trong khi ruộng làm theo truyền thống cấy mạ già nên dảnh hữu hiệu 6,1 bông/khóm. Do vậy mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI tăng năng suất so với đối chứng 25 kg/sào.

THÀNH VINH – HOÀI ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận