Thứ tư, 20/11/2019 03:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chấm dứt ngay tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

04/05/2019, 15:55 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ NN-PTNT trong Báo cáo kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác hải sản IUU).

Tàu cá về cảng Vàm Láng (Tiền Giang)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN-PTNT cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ GT-VT, Bộ TT-TT, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/1/2018, Công điện số 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 và của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU, đặc biệt tập trung ngăn chặn, chấm dứt ngay tình trạng tàu cá và ngư dân địa phương khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với địa phương tiếp tục để tái diễn các vụ việc tàu cá và ngư dân vi phạm …

Các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực nâng cao công tác phòng, chống khai thác IUU, đạt hiệu quả, tiến tới sớm chấm dứt tình trạng khai thác IUU tại địa phương; chủ động tập trung chuẩn bị tốt, đầy đủ các công việc, nội dung liên quan để làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (dự kiến vào tháng 5/2019) đạt hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU tại địa phương, tình hình, kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu sang Việt Nam tại địa phương, tác động tiêu cực đến nỗ lực chung tháo gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của toàn quốc.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận