Thứ hai, 18/06/2018 10:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính phủ dự kiến vay 367.000 tỷ đồng năm 2014

10/04/2014, 07:30 (GMT+7)

Chính phủ cũng có kế hoạch trả nợ 208.883 tỷ đồng bao gồm trả nợ trong nước là 159.683 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014. Theo đó, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2014 bao gồm: Kế hoạch vay trong nước 367.000 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là 197.000 tỷ đồng; phát hành trái phiếu cho đầu tư là 100.000 tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70.000 tỷ đồng.

Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài là 4.520 triệu USD. Kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2014 là 208.883 tỷ đồng, bao gồm trả nợ trong nước là 159.683 tỷ đồng. 

Phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các DN, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2014, bao gồm hạn mức vay trong nước được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 70.492 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh Chính phủ cho các DA trọng điểm quốc gia là 15.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ, hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2014; nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế mở rộng diện cho vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ cho chính quyền địa phương để nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của địa phương, đồng thời bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý và xử lý rủi ro về nợ công của Việt Nam; đề án rà soát, đánh giá và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Quản lý nợ công.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận