Thứ hai, 16/07/2018 10:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cụ Mạnh Tử dại quá

02/11/2010, 09:48 (GMT+7)

Thầy Mạnh Tử hỏi vua Tuyên Vương nước Tề rằng:

- Giả sử có người bầy tôi nhà vua đem việc ăn mặc của vợ con ký thác cho người bạn thân, nhờ trông nom giúp để sang chơi nước Sở có việc. Kịp đến lúc về, mới biết bạn để cho vợ con đói rét thì người ấy nên xử với bạn như thế nào?

Vua nói:

- Nên tuyệt giao.

Thầy Mạnh Tử lại hỏi:

- Giả sử có người làm quan sĩ sư không trông nom nổi được thuộc viên, để cho hình ngục sai nhầm, công việc phế khoáng, thì nhà vua nên xử thế nào với viên quan ấy?

Vua nói:

- Nên bãi đi.

Thầy Mạnh Tử nhân đấy lại hỏi luôn câu nữa:

-Thế thời làm vua một nước mà không sửa sang việc chính trị, việc giáo dục để đến nỗi trong nước không được bình trị thì trách nhiệm tại ai và nên xử trí như thế nào?

Vua nghe nói ngoảnh sang bên tả, bên hữu, nói lảng sang chuyện khác, có ý vừa chữa thẹn vừa tránh không trả lời Mạnh Tử.

Kẻ hậu bối của Mạnh Tử là Yếu Tử, đọc được câu chuyện trên, liền đến ngay nhà sếp. Đợi lúc sếp đang vui, Yếu Tử hỏi:

- Giả sử anh có việc phải đi công tác nước ngoài, phải nhờ cậy một anh em nào đó giúp đỡ vợ con anh ở nhà. Người đó không chỉ làm tốt việc giúp đỡ mà còn tặng quà cáp đắt tiền cho vợ con của anh, thì anh tính xử với người đó thế nào?

Sếp đáp:

- Nên trọng dụng.

Yếu Tử lại hỏi:

- Giả sử trong cơ quan, có tay trưởng phòng nào đó không hoàn thành nhiệm vụ, để nhân sách nhiễu dân thường, nhưng anh ta lại luôn biết cách làm hài lòng cấp trên, thì nên xử thế nào?

- Nên cất nhắc.

Yếu Tử không hỏi thêm gì nữa, mà trở về nhà, lẳng lặng đi mua mấy thứ quà cáp đắt tiền, bỏ thêm vào cái phong bì một khoản tiền lớn rồi đem đến biếu cho vợ sếp. Mấy ngày sau, Yếu Tử được sếp cất nhắc lên một vị trí quan trọng, nhiều bổng lộc trong cơ quan.

Sau một bữa nhậu rửa ghế khá hoành tráng, Yếu Tử trở về nhà, lấy cuốn sách viết về những chuyện xưa ra. Giở đến chỗ chuyện thầy Mạnh Tử trò chuyện với vua Tuyên Vương nước Tề như đã nói ở trên, Yếu Tử bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cười xong, Yếu Tử nói:

- Cụ Mạnh Tử ngày xưa dại quá. Hỏi vua 2 câu đầu đã là không hay rồi. Lại còn hỏi thêm câu cuối nữa. Thảo nào cả đời đi du thuyết mà chẳng được vị vua nào nghe theo, cũng chẳng được làm một chức quan nào. Còn ta, chỉ cần sửa ý tứ của 2 câu hỏi đầu, và không bao giờ hỏi câu thứ 3 giống như thầy Mạnh Tử, là có ghế, có bổng, có lộc liền.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận