Thứ bảy, 26/05/2018 07:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 2472 của Chính phủ:

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

07/04/2014, 10:32 (GMT+7)

Ngày 4/4, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Sơ kết hai năm (2012- 2013) thực hiện Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ...

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT

Ngày 4/4, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Sơ kết hai năm (2012- 2013) thực hiện Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp báo, tạp chí miễn phí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đánh giá nội dung, hình thức tuyên truyền của các ấn phẩm báo chí, ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) cho biết, các báo đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục, nhiều tin, bài phù hợp kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng dẫn, cổ vũ đồng bào sống, làm việc theo pháp luật. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, nhiều ấn phẩm báo, tạp chí cung cấp kiến thức, thông tin về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển KT-XH, giới thiệu, tuyên truyền việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn miền núi.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm làm giàu cho bà con, một số báo, tạp chí còn đi sâu phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách, đưa tiếng nói của người dân gần hơn với các nhà xây dựng, hoạch định chính sách; đồng thời phát hiện, kiến nghị những biện pháp góp phần giúp Đảng, Nhà nước giải quyết các vướng mắc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống mới trong vùng dân tộc và miền núi.

Bên cạnh đó, các ấn phẩm cũng phải xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động tuyên truyền có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng địa phương, để làm cho công tác tuyên truyền sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới.

Ngoài ra, nhiều kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT, hướng dẫn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trang trại được trình bày đẹp, dễ đọc, dễ xem, cơ bản phù hợp với trình độ dân trí và nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đời sống của bà con dân tộc ngày càng nâng lên; nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Là địa phương có trên 200.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nhữ Văn Nam, Phó Trưởng ban dân tộc tỉnh Bắc Giang bổ sung, nhờ có sự tác động của báo chí, nhiều hộ gia đình của tỉnh Bắc Giang đã vươn lên vượt qua được đói nghèo một cách bền vững, từng bước ổn định cuộc sống, làm giàu.

Mặt được là vậy nhưng hạn chế cũng không ít. Ông Chu Tuấn Thanh cho biết, khi tiến hành thanh kiểm tra và rà soát việc thực hiện QĐ 2472 đã phát hiện bất cập như nhiều ấn phẩm vận chuyển, phát hành tại nhiều địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ, vẫn để tình trạng tồn đọng báo, tạp chí ở một số thôn, bản; từ ngữ sử dụng chung chung, dài dòng, chưa tập trung vào nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan chưa nhịp nhàng, chặt chẽ.

Để khắc phục bất cập, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT yêu cầu hai năm tới (2014-2015), những ấn phẩm báo chí đã được phê duyệt phải tập trung tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới như: việc làm, đất đai, y tế, giáo dục, đào tạo… kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề phức tạp nảy sinh để tham mưu với Đảng, Nhà nước phối hợp với các ban, bộ, ngành địa phương giải quyết.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận