Thứ sáu, 16/11/2018 08:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đăk Lăk: Dự án phát triển lâm nghiệp FLITCH phát huy hiệu quả

12/08/2011, 10:24 (GMT+7)

Đăk Lăk hiện có 10 xã của 4 huyện: M’Drak, Ea Kar, Krông Bông và Lak được hỗ trợ đầu tư của Dự án phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH).

Tổng diện tích vùng dự án 207.806 ha, trong đó 122.426 ha là đất có rừng với tổng đầu tư 11,64 triệu USD. Trong 2 năm 2009, 2010 đã có khoảng 350 hộ gia đình tham gia trồng 420 ha rừng, còn các công ty lâm nghiệp trồng được trên 400 ha rừng.

Theo kế hoạch năm 2011, dự án tiếp tục hỗ trợ người dân, các công ty lâm nghiệp triển khai trồng mới thêm khoảng trên 600 ha rừng. Đánh giá hiệu quả dự án cho thấy, độ che phủ rừng của 10 xã vùng dự án đã tăng 0,41% (từ 58,91% năm 2007 lên 59,32% năm 2010).  

NGUYỄN THĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận