Thứ sáu, 26/04/2019 05:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đạt được nhiều thành tựu năm 2013

21/01/2014, 09:18 (GMT+7)

Theo báo cáo tại buổi họp báo, năm 2013 tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội.

Chiều 20/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các Sở ban ngành trong tỉnh tổ chức họp mặt với 30 cơ quan báo đài, thông tin kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua và những nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm 2014.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, năm 2013 tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,60%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,18%; công nghiệp – xây dựng tăng 8,81%; dịch vụ - thương mại tăng 12,92%. GDP bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng, tương ứng 1.305 USD, tăng 8,86% so với năm 2012.

Đồng Tháp đặt trọng tâm phát triển kinh tế trong năm 2014 là liên kết SX – tiêu thụ sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân

Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: SX nông nghiệp của tỉnh đang phát triển mạnh, theo hình thức gắn kết tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân. Nổi bật nhất trong năm qua là chương trình liên kết SX – tiêu thụ đã mang lại hiệu quả cho nông dân, DN và HTX. Trong đó có 145 cánh đồng liên kết (CĐLK) với diện tích trên 53.769 ha, chiếm 10% diện tích lúa cả năm 2013.

Bên cạnh đó các mô hình SX liên kết khá như bắp non, ớt, dưa lê, xoài, nhãn và cá tra… bước đầu hình thành phát triển tốt, giúp nông dân quan tâm hơn trong vấn đề quan hệ SX hợp tác. Từ những mô hình liên kết, tính đến nay toàn tỉnh có 168 HTXNN, 906 THT, 229 trang trại. Giá trị SX nông nghiệp đạt trên 13.500 tỷ đồng với sản lượng lúa trên 3,3 triệu tấn, thủy sản nuôi đạt 450.000 tấn...

Về chương trình xây dựng NTM tỉnh luôn đặt trọng tâm, các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức lồng ghép. Đến nay Đồng Tháp có 14 xã đạt từ 13-17 tiêu chí, 59 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 46 xã đạt 5-9 tiêu chí...

Trong năm 2014, tỉnh Đồng Tháp tập trung nâng cao thu nhập cho người dân bằng cách tăng tính liên kết trong SXNN và tiêu thụ nhất là ở CĐLK, hỗ trợ đào tạo nhân lực, mở ra thị trường mới cho DN, HTX.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức tham gia thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tổ chức nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, gắn với thực hiện xã hội hóa nhằm nâng cao mức thụ hưởng các dịch vụ công cho người dân.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận