Thứ bảy, 18/01/2020 03:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện công bố dịch

21/05/2012, 09:53 (GMT+7)

Điều kiện công bố dịch được quy định như thế nào?

* Điều kiện công bố dịch được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 11 Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 quy định:

Khi có dấu hiệu sinh vật gây hại có khả năng phát triển thành dịch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải nhanh chóng tiến hành xác định và hướng dẫn chủ tài nguyên thực vật thực hiện biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Khi sinh vật gây hại phát triển nhanh, mật độ cao, trên diện rộng, có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định công bố dịch và báo cáo Bộ trưởng Bộ NN - PTNT. Trường hợp vùng dịch thuộc phạm vi từ hai tỉnh trở lên thì Bộ trưởng Bộ NN - PTNT xem xét, quyết định công bố dịch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9 của Điều lệ bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/ 2002 của Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch như sau:

- Trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Nếu sinh vật gây hại tài nguyên thực vật phát triển nhanh trên diện rộng và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên 60% diện tích gieo trồng bị nhiễm và trên 30% diện tích gieo trồng bị nhiễm nặng theo quy định của Bộ NN - PTNT thì cơ quan bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận.

- Trên phạm vi quốc gia:

Nếu sinh vật gây hại tài nguyên thực vật phát triển nhanh trên phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên 30% diện tích gieo trồng của vùng lãnh thổ hoặc quốc gia bị nhiễm và trên 15% diện tích gieo trồng của vùng lãnh thổ hoặc quốc gia bị nhiễm nặng theo quy định của Bộ NN - PTNT thì Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận.

NNNV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận