Thứ tư, 26/06/2019 11:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

DN vi phạm quy chế tạm trữ lúa, gạo sẽ không được hỗ trợ lãi suất

27/06/2013, 09:47 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu 2013.

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu 2013. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan tới việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu năm 2013 theo Quyết định 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: kiểm tra việc phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo cho các doanh nghiệp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam; kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo (có tài chính lành mạnh, có xác nhận quyết toán thuế; có kho chứa lúa, gạo tạm trữ trực tiếp sở hữu, đúng quy chuẩn theo Điều 4 của Nghị định 109/2010/NĐ-CP về Kinh doanh xuất khẩu gạo; có khả năng tiêu thụ lúa, gạo tạm trữ); kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo, thời gian, số lượng mua và thời gian tạm trữ; kiểm tra việc cho vay và giải ngân của các ngân hàng thương mại; kiểm tra việc thanh quyết toán hỗ trợ lãi suất cho vay của các doanh nghiệp.

Theo Quy chế này, Bộ NN-PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu mua tạm trữ lúa, gạo, phối hợp, trực tiếp kiểm tra việc phân bổ chỉ tiêu tạm trữ, việc thực hiện mua và tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp gắn với sản xuất ở các địa phương.

Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình hỗ trợ lãi suất và thực hiện kiểm tra việc thanh quyết toán hỗ trợ lãi suất cho vay của các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát việc bố trí cho vay và giải ngân nguồn vốn mua tạm trữ lúa, gạo. Bộ Công thương giám sát và kiểm tra tình hình thu mua, xuất khẩu lúa, gạo, đánh giá tác động của việc tạm trữ đối với giá lúa, gạo ở ĐBSLCL và cả nước. UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thu mua tạm trữ lúa, gạo trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện thu mua tạm trữ lúa, gạo sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp mua tạm trữ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này sẽ không được hưởng hỗ trợ lãi suất theo Điều 3 của Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận