Thứ năm, 22/08/2019 05:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đồng Tháp ra quân diệt chuột

29/03/2019, 13:28 (GMT+7)

10-13-08_nh_-_diet_chuot_de_bo_ve_mu_mng_o_dong_thp
Dùng nhiều biện pháp để diệt chuột an toàn và bảo vệ mùa màng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch diệt chuột bảo vệ mùa màng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào thời vụ gieo trồng và thời gian thu hoạch của từng cánh đồng, khu vực sản xuất. Chủ yếu các đợt như sau: Đợt 1 (vụ ĐX hằng năm), giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ ĐX và HT, sau khi thu hoạch rộ lúa ĐX 2018 - 2019, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cài ải, phơi đất tổ chức ra quân diệt chuột trước khi xuống giống vụ HT.

Đợt 2 từ tháng 5 - 6 (vụ HT hàng năm) sau khi thu hoạch lúa HT xong, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cài ải, phơi đất, tổ chức ra quân diệt chuột trước khi xuống giống vụ TĐ. 

Đợt 3, tháng 9 hằng năm sau khi lũ về đạt đỉnh. Thời điểm này chuột sống tập trung ở các triền đê, gò cao, bụi cây.

Ngoài 3 đợt trên, các địa phương còn lại tổ chức các đợt ra quân diệt chuột tập trung tại các ô bao, khu vực sản xuất tại các địa phương vào thời điểm chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất trong năm.

HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận