Thứ năm, 15/11/2018 02:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Nội thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn

24/12/2012, 12:05 (GMT+7)

Nhằm tháo gỡ khó khăn kinh tế cho năm 2013 và những năm tiếp theo, Hà Nội đang thực hiện các giải pháp mạnh để tạo sự thông thoáng về cơ chế chính sách.

Nhằm tháo gỡ khó khăn kinh tế cho năm 2013 và những năm tiếp theo, Hà Nội đang thực hiện các giải pháp mạnh để tạo sự thông thoáng về cơ chế chính sách.

Hà Nội chú trọng cải cách hành chính, đưa công nghệ thông tin vào quản lý, đồng thời siết chặt kỷ cương kỷ luật, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu đó, vấn đề con người, chất lượng cán bộ được đặt ra song hành.

Thành phố đã phê duyệt Đề án “Thí điểm mở lớp đào tạo cho 1.000 công chức nguồn giai đoạn cuối năm 2012-2015,” Đề án “Xây dựng cơ cấu công chức gắn với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và quận, huyện, thị xã.”

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án "Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính." Những đề án trên nhằm giúp cán bộ nâng cao kiến thức, nhận thức và trách nhiệm với công việc.

Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ bằng việc mở nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, huyện, thị. Thành phố giao các cơ quan chức năng soạn thảo để tới đây sửa đổi bổ sung các quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao; quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các quy định về giảng viên kiêm chức vụ.

Sở Tài chính Hà Nội cũng đang xây dựng cơ chế đặc thù của Thủ đô để có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ hợp lý ngoài lương, đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo xây dựng hai đề án về nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

(Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận