Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 23/10/2019 , 09:22 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 09:22 - 23/10/2019

Hợp lòng dân

Thông tin về việc Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030, được các tầng lớp nhân dân trên cả nước, đặc biệt là nông dân rất phấn khởi.

Ảnh minh họa.

Trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, nông dân là tầng lớp đóng góp sức người, sức của nhiều nhất. Hàng triệu con em của nông dân đã hy sinh trên các chiến trường từ Bắc đến Nam. Hàng triệu người khác đã để lại một phần thân thể. Nhưng khi đất nước hòa bình, thì nông dân lại chính là những người chịu phần thiệt thòi nhiều nhất. Đảng và nhà nước ta luôn luôn ghi nhớ điều đó.

Nên khi có điều kiện, thì chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được đảng và nhà nước ta thực hiện từ năm 2003 theo các quy định tại nghị quyết số 15/2003/QH11 của Quốc hội khóa 11 (miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2003 - 2010); Các quy định tại nghị quyết số 55/2010/QH 12 của Quốc hội khóa 12 (miễn giảm thuế sử dụng ĐNN giai đoạn 2011 - 2020).

Tính ra mỗi năm, số tiền miễn giảm lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong điều kiện đất nước vẫn còn nghèo, nguồn thu ngân sách còn hạn chế, thì việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp chính là một chính sách khuyến nông lớn.

Hay có thể nói, là số tiền được nhà nước đầu tư trực tiếp cho nông dân mà không thu hồi vốn, không thu lợi nhuận, nhằm giúp người nông dân có điều kiện nâng cao năng suất lao động, làm tăng thêm giá trị của mỗi đơn vị diện tích đất nông nghiệp, từ đó nâng cao đời sống, cả vật chất lẫn tinh thần, của người nông dân.

Nhờ chính sách ấy cùng với chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế, nông nghiệp nước ta đã tiến được một bước dài. Từ một đất nước thiếu đói quanh năm, phải đi mua, đi xin hàng triệu tấn lương thực, chúng ta đã vươn lên, không chỉ khắc phục được tình trạng thiếu đói kinh niên, mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Năng suất cây trồng mỗi năm một tăng lên. Giá trị của mỗi ha đất nông nghiệp từ chỗ chỉ vài ba chục triệu đã tăng lên vài ba trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Thu nhập của người nông dân đã tăng gấp nhiều lần so với chục năm về trước.

Hiện nay, nông nghiệp nước ta đang được vận hành trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, có năng suất cao, có giá trị lớn. Nhu cầu tích tụ đất đai đang rất lớn.

Vì vậy, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 là một chính sách hợp lòng dân, tạo điều kiện cho người nông dân phát triển sản xuất, cho các doanh nghiệp có cơ hội tích tụ diện tích đất đai đủ lớn để áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, chính là chỉ số nói lên mục đích hết lòng vì quyền lợi của nhân dân của đảng và của nhà nước ta.