Thứ hai, 18/06/2018 06:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khó nhất tiêu chí môi trường

04/08/2015, 20:37 (GMT+7)

Đến cuối 7/2015, 32 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên; riêng xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc đã đạt 18 tiêu chí. 

Trong đó, tất cả các xã đều đã đạt 8 tiêu chí về: Quy hoạch, bưu điện, nhà ở dân cư, điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức SX, giáo dục, an ninh trật tự.

Trong 11 tiêu chí chưa đạt, tiêu chí về môi trường vẫn là một trong những tiêu chí khó, còn 30 xã chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cũng gặp khó. Cụ thể, các công trình trung tâm văn hóa xã, xây dựng thiết chế văn hóa thôn ở một số địa phương chưa có giá đất để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo Sở NN-PTNT, công tác bồi thường, GPMB một số công trình còn chậm do quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai phức tạp, đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình và thời hạn đạt chuẩn NTM của các xã.

Bên cạnh đó, các xã còn gặp một số khó khăn về kinh phí đầu tư, tiến độ giải ngân các công trình và một số vướng mắc khác như: Kế hoạch phân bổ vốn chậm, một số địa phương diện tích đất không đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình, những vướng mắc về thủ tục đăng ký, quản lý đất đai.

Để thực hiện 11 tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM trong năm 2015, 32 xã đăng ký đạt chuẩn tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục về đất đai, tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng một số công trình và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành liên quan, cấp huyện tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục về đất đai để có mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng - kỹ thuật cho các xã.

TAM SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận