| Hotline: 0983.970.780

Khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước

Thứ Ba 26/01/2021 , 09:35 (GMT+7)

Sau khi làm lễ chào cờ, phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bắt đầu vào sáng 26/1.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại phiên khai mạc tại hội trường.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại phiên khai mạc tại hội trường.

Sau khi làm lễ chào cờ, phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bắt đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặt biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước”.

Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước;… xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi khai mạc Đại hội XIII của Đảng vào sáng 26/1.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi khai mạc Đại hội XIII của Đảng vào sáng 26/1.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào một số vấn đề chung, cơ bản, có tính chất khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu về các điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến quyết định.

“Có thể khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội.

Trước đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết: Trong không khí phấn khởi tự hào tại Thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá tổng quát 35 năm tiến trình công cuộc đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội cũng đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

"Đây là nhiệm vụ rất trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giao phó cho Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và trước Tổ quốc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công tốt đẹp", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định.

Đại hội có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,2 triệu đảng viên của toàn Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Đại hội phấn khởi chào đón các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu như mẹ Nguyễn Thị Điểm, 96 tuổi có 2 con là liệt sĩ; mẹ Nguyễn Thị Nghị 82 tuổi, có chồng và 1 con là liệt sĩ; Mẹ Bùi Thị Duyên, 82 tuổi có chồng và 1 con là liệt sĩ"...

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết:  “Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực, dự báo tiếp tục chuyển biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục và tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cán bộ, đảng viên đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem thêm
Đến năm 2023, Hà Nội cần xóa sổ các trạm bơm dã chiến

Đến năm 2023, Hà Nội cần xóa sổ các trạm bơm dã chiến

Chiều 22/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã kiểm tra công tác cấp nước đổ ải đông xuân tại một số công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sống chung với người chết:  Chính quyền cơ sở làm ngơ?

Sống chung với người chết: Chính quyền cơ sở làm ngơ?

Hàng chục hecta đất ở khu vực Dốc Lim bị “xẻ thịt” trái phép, biến thành những công trình khu mộ gia đình. Việc này diễn ra công khai nhưng không bị tuýt còi.

Giữ mãi hồn tre

Giữ mãi hồn tre

Giữ nghề truyền thống trong gần nửa thế kỷ, cố gắng hết sức nhưng ông Hai Hiến buộc phải từ chối nhiều mối đặt hàng số nhiều vì tự biết lượng sức mình.