Thứ ba, 19/02/2019 10:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

24/12/2013, 09:54 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Nhà đầu tư khi xây dựng vùng nguyên liệu mà có hợp đồng liên kết sản xuất nguyên liệu ổn định với người dân được ưu tiên trước xem xét ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất; các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước không thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách quy định tại Nghị định này.

Nghị định 210 đã quy định khá cụ thể những ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư về đất đai, kinh phí… Về đất đai, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó; nếu thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động; nếu thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản; nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư hay khuyến khích đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 70% hay 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh. TP trực thuộc Trung ương quy định.

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư hay khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm hoặc 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

Khuyến khích nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên liệu thông qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định này cũng đã quy định rõ những hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc; trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia); đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển; đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê; đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo; đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận