Thứ bảy, 18/08/2018 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghiệm thu bắp lai chịu hạn LVN61

24/09/2014, 09:10 (GMT+7)

Sở KH-CN Khánh Hòa vừa kiểm tra và nghiệm thu mô hình “Phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61” tại huyện Khánh Sơn.

Vụ HT năm nay, dự án đã triển khai 3 mô hình: Phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61 phù hợp với điều kiện đầu tư hạn chế của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thành Sơn; Thâm canh tổng hợp cây bắp lai tại các xã Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Thành Sơn và Sơn Hiệp; Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp kết hợp trồng xen đậu tại xã Sơn Bình.

Qua kiểm tra và nghiệm thu cho thấy mặc dù một số diện tích ngô gặp hạn nhưng năng suất trung bình của các mô hình vẫn đạt được mục tiêu đề ra từ 52 - 55 tạ/ha.

Đối với mô hình trồng xen, năng suất trồng ngô đảm bảo. Hiệu quả ước đạt cao hơn so với canh tác truyền thống từ 20 - 30%.

KS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận