Thứ tư, 19/09/2018 04:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhà nước nắm cổ phần chi phối ở TCty Thủy sản Việt Nam đến hết 2015

20/10/2014, 09:11 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCty Thủy sản Việt Nam. 

Theo đó, TCty Thủy sản Việt Nam sẽ đổi tên thành TCty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tên giao dịch là TCty Thủy sản Việt Nam, tên tiếng Anh là Vietnam Seaproducts - Joint Stock Corporation (SEAPRODEX).

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của SEAPRODEX là 1.480.398.373.881 đồng.

Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 1.368.088.939.805 đồng. Khi tiến hành cổ phần hóa sẽ bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. Cụ thể: vốn điều lệ của SEAPRODEX là 1.250.000.000.000 đồng; cổ phần phát hành lần đầu là 125.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.

Nhà nước sẽ giữ 63.750.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty là 423.600 cổ phần (0,34 % vốn điều lệ).

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 60.826.400 cổ phần (48,66%). Sau năm 2015, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thoái vốn, Nhà nước nắm giữ dưới 51 % vốn điều lệ.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận